Dik ten Broeke stopt als bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 is Dik ten Broeke gestopt als bestuurslid na bijna 27 jaar, waarvan 25 jaar als penningmeester!!!
Uiteraard wordt Dik bedankt voor zijn enorme inzet.

Na 27 jaar zitting in het bestuur, waarvan 25 jaar als penningmeester, neemt Dik afscheid als bestuurslid.