Geschiedenis

30 jaar Eindhovens Seniorenorkest !

Op zondag 17 maart 2013, hebben we ons 30 jarig jubileum gevierd in de grote zaal van de “Grote Beek”, met medewerking van het koor “the Salfy Dogs” en ons eigen Dixielandorkest “the Senior Jazzmen”.

Het was een enorm succes. Ondanks de grotere zaal, bleek deze wederom te klein, “men hing met de benen buiten”. De “SENIOR JAZZMEN” openden het feest door te spelen terwijl het publiek binnenstroomde. Daarna liet het “EINDHOVENS SENIORENORKEST” olv Mari van Gils ruim een uur een zeer gevarieerd programma horen, waarvan twee nummers samen met “The SENIOR JAZZMEN”. Onze gasten, het Shantykoor, de “SALTY DOGS” besloten het muzikale gedeelte met zeer bekende zeemans liederen, uitstekend vertolkt. We sloten af met een gezellig samenzijn van de leden met hun partners onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor enkele foto’s en een video zie onze foto album.

Afscheid Theo Latour

Op 20 Juni 2013 hebben wij op waardige wijze afsheid genomen van Theo Latour, door hem een concert aan te bieden in zorgcentrum “Wilgenhof”, waarvan hij een bewoner is. Theo was een van de eerste leden van het “Eindhovens Seniorenorkest”, en voor het grootste gedeelte van zijn tijd ook in de functie van secretaris. Niet zo maar een secretaris, maar iemand met zeer veel toewijding en zorgvuldigheid. Helaas heeft hij om gezondheids redenen moeten stoppen. We zullen hem node missen, zowel als bestuurslid en ook als mens, maar in ieder geval was het afscheids concert een succes, ook door Theo zeer gewaardeerd.


Oprichting 23 Januari 1983:

J.van Meeuwen

Het Eindhovens Seniorenorkest werd opgericht tijdens een vergadering
op 23 januari 1983 in een buurthuis aan het Hemelrijken te Eindhoven.
Herman Bijster en  Jan van Meeuwen,  die de directie op zich neemt,  zijn de initiatiefnemers.

Omdat Jan van Meeuwen gaarne zelf musiceert, draagt hij de dirigeerstok op 1 april 1983 over aan een beroepsdirigent, Anton Loots, die helaas op 6 november 1986 plotseling overlijdt. Ook dan is Jan van Meeuwen bereid te dirigeren. Tevens selecteert Jan een klein orkest voor kerk- en crematorium diensten, en concerten in kleinere ruimten in tehuizen e.d. waar het grote orkest niet meer in past! Helaas is Jan op 15 Augustus 2012 op 92e leeftijd, toch nog plotseling overleden. Het orkest heeft, door mee te werken aan de rouwdienst, op passende wijze afscheid van hem kunnen nemen. We zullen hem ongetwijfeld erg missen.

J.van der Peet
Jan van der Peet

Op 1 april 1987 wordt Jan van der Peet de nieuwe artistieke leider, die tot 2 mei 1998 op voortreffelijke wijze het orkest leidt en dan vanwege zijn leeftijd wil stoppen.

 

 

Mari van Gils
Een dirigentencommissie uit het orkest vindt een beroepsdirigent: Mari van Gils bereid, oMari v. Gilsm vanaf 23 juli 1998 de dirigeerstok over te nemen.
Onder zijn leiding groeit het orkest snel
tot wat het nu geworden is.

Wim van der Velden

 

 

Wim van der Velden
Een andere beroepsdirigent: Wim van der Velden uit Geldrop, is bereid te assisteren en de kleine groep van ca. 18 personen onder zijn hoede te nemen. Hierna groeit de kwaliteit en kwantiteit zeer snel. Helaas is hij overleden en is hij opgevolgd door Jan Pruijsen.