Lid Jan Aarts overleden!

19 januari jongstleden is onze baritonist Jan Aarts, na een kort ziekbed, op 75-jarige leeftijd overleden. We zullen hem missen.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.