Pieter Reen 25 jaar lid

Op 1 januari 2019 is onze bassist Pieter Reen 25 jaar lid van het ESO.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 maart wordt hij gefeliciteerd met dit jubileum.

Lid Jan Aarts overleden!

19 januari jongstleden is onze baritonist Jan Aarts, na een kort ziekbed, op 75-jarige leeftijd overleden. We zullen hem missen.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte.

20 jaar SeniorenJazzmen

Ons Jazzorkest , samengesteld uit enkele leden van het seniorenorkest, bestaat dit jaar 20 jaar.

Helaas was in 2016 het aantal optredens verder gedaald van 13 naar 10. Bovendien hebben we nog erg weinig opdrachten staan voor 2017.
Mede hierdoor en het feit dat wij steeds ouder worden heeft ons doen besluiten om in de loop van dit jaar te stoppen met ons dixielandorkest “the Senior Jazzmen”.
Wij hebben gedurende een twintigtal jaren met bijzonder veel plezier samen gewerkt en muziek gemaakt. Er waren veel hoogtepunten. Maar het wordt nu echt te zwaar en helaas: genoeg is genoeg, we zijn tenslotte allemaal tachtigers plus .
Iedereen hartelijk dank voor de prettige samenwerking en veel succes in de toekomst.